Startsidan Om Textis Vanliga frågor Användarvillkor Provision & priser Kontakt

Logga in

E-post

Lösenord

Bli medlem »

Glömt lösenord? »

Användarvillkor

OBS! Verksamheten har upphört!

Vi köper inte längre texter. Det går därför inte att skicka in nya texter.

Textis användarvillkor

I samband med att du skickar in en text till oss så godkänner du även våra Användarvillkor. Med "användare" avses nedan försäljaren.

 1. Upphovsrätt

  Det är förbjudet att sälja textmaterial som på något vis kränker svensk eller internationell upphovsrätt. Användaren intygar i och med försäljningen av materialet att denna äger upphovsrätten till text såväl som bilder. Undantag gäller bilder som inte skyddas av upphovsrätt och där kopiering är tillåten.

 2. Unikt material

  Användaren garanterar att textmaterialet som denna erbjuder Textis inte tidigare har publicerats på Internet.

 3. Överlåtelse av rättigheter

  I samband med att användaren säljer material till Textis så överlåter denna samtliga rättigheter till verket. Användaren avsäger sig rättigheterna att själv publicera materialet på Internet.

 4. Stavning och språk

  Användaren ansvarar för att texten som denna säljer har blivit korrekturläst och rättstavad i en ordbehandlare, såsom Microsoft Word eller motsvarande. Användaren intygar även att texten i huvudsak är skriven på svenska. Citat, samt mindre stycken, får förekomma på andra språk.

 5. Kvalitet och validitet

  Användaren intygar att de faktauppgifter som förekommer i textmaterialet är korrekta och sanningsenliga, enligt användarens kännedom. Användaren intygar även att de uppgifter som lämnas om materialet, såsom antal sidor och kategorisering enligt ämne, är sanningsenliga.

 6. Svensk lag

  Användaren intyg att verket som överlämnas till Textis följer svensk lag. Detta innebär bland annat, men inte endast, att materialet måste följa personuppgiftslagen (PUL) och att verket inte får kränka några immateriella rättigheter.

 7. Säljarens ersättning

  Textis betalar säljaren utifrån den prislista som gäller vid försäljningstillfället. Användaren kan begära utbetalning först när denna har 300 kr eller mer innestående på sitt konto. Textis förbinder sig att betala ut ersättningen inom skälig tid. Normalt sker utbetalning inom en vecka från det att användaren begärde utbetalning av godkända medel.

  Textis reserverar sig för eventuella felaktigheter i prislistan.

 8. Avstängning

  Textis förbehåller sig rätten att stänga av en användare som inte följer användarvillkoren, eller som på anat vis kan anses skada Textis verksamhet. Textis förbehåller sig även rätten att inte betala ut ersättning för material om användaren handlat i strid med användarvillkoren eller i ond tro. Användaren förbinder sig att återbetala redan utbetald ersättning för material som strider mot Textis användarvillkor.

 9. Begränsat ansvar

  Användaren nyttjar Textis på egen risk. Textis kan ej hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador. Användaren har ej rätt att rikta krav om skadestånd mot Textis.

 10. Tjänsten tillgänglighet

  Textis ansvarar ej för eventuella tekniska störningar, eller för skador som ej har kunnat förutses (Force Majeure).

Om något eller några av Användarvillkoren strider mot lag, eller på annat sätt är ogiltiga, skall detta inte påverka tillämpligheten av de övriga delar av Användarvillkoren.